Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 705 14.1.2004

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, marraskuu 2003

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Hakkuutahti hiipui marraskuussa

Marraskuussa 2003 hakattiin metsistämme puuta markkinoille 4,9 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli noin 600 000 kuutiometriä eli 11 prosenttia edellisvuotista pienempi. Edeltävän kymmenvuotisjakson marraskuiden keskiarvoon verrattuna nyt hakattu määrä oli kuusi prosenttia pienempi.

Yksityismetsistä korjattiin puuta 4,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 12 prosenttia edellisvuotista ja 5 prosenttia keskimääräistä* vähemmän. Hankintahakkuiden määrä jäi puoleen keskimääräisestä. Metsäteollisuusyhtiöiden omissa metsissä puuta kaatui 285 000 kuutiometriä, mikä oli kolme prosenttia keskimääräistä vähemmän. Metsähallitus hakkasi valtionmetsistä puuta runsaat 400 000 kuutiometriä. Hakkuumäärä oli 8 prosenttia edellisvuotista ja 16 prosenttia keskimääräistä pienempi.

Tammi–marraskuussa markkinapuuta oli hakattu yhteensä 49,6 miljoonaa kuutiometriä. Tämä on likimain yhtä paljon kuin vastaava kertymä vuotta aikaisemmin. Edeltävällä kymmenvuotiskaudella joulukuussa on hakattu vähimmillään 4,4 ja keskimäärin 5 miljoonaa kuutiometriä. Mikäli joulukuussakin hakkuut ovat hieman keskimääräisen tason alapuolella, noussee markkinahakkuiden kokonaismäärä vuonna 2003 hieman yli 54 miljoonan kuutiometrin.

Marraskuun lopussa metsätyövoiman määrä (ilman metsänhoitoyhdistysten ja metsäkeskusten työvoimaa) oli 5 100 henkilöä. Puunkorjuussa työskenteli 4 900 henkilöä. Hakkuukoneita oli töissä 1 350 kappaletta eli 50 konetta vähemmän kuin vuosi sitten.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan marraskuiden keskiarvoa vuosina 1993–2002.

Kuvat 1,2,3,4 ja 5

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/