Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 689, 20.8.2003

Metsäteollisuuden puuvarastot, 30.6.2003

Toimittaja: Martti Aarne

Puuta varastoissa 8,6 miljoonaa kuutiometriä

Metsäteollisuuden puuvarastotilanne oli normaali vuoden 2003 puolivälissä. Vilkkaan puukaupan ja tuontimäärien kasvun ansiosta puun kokonaisvarastojen määrä oli hieman korkeampi kuin kesällä 2002. Hakatun puutavaran varastot kuitenkin vähenivät 0,3 miljoonaa kuutiometriä (4 prosenttia) edelliseen kesään verrattuna. Hakattua puutavaraa oli kesäkuussa 2003 varastoissa kaikkiaan 8,6 miljoonaa kuutiometriä. Varastojen määrä oli sama kuin vuoden 2002 lopussa.

Kuitupuuta oli kesäkuun lopussa hakatun puun varastoissa 6,2 ja tukkipuuta 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Massateollisuuden hakkeen ja purun määrä oli 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Havutukkia oli varastoissa vajaat 0,8 miljoonaa kuutiometriä eli viidennes vähemmän kuin vuosi sitten. Hakatun kuitupuun varastot vähenivät 2 prosenttia kesään 2002 verrattuna.

Metsäteollisuuden varastotilasto ei ole kattava. Se sisältää tiedot vain valmiin puutavaran varastoista, jotka ovat vain murto-osa puun kokonaisvarastoista. Metsäteollisuuden pysty- ja metsävarannot eivät sisälly varastotilaston lukuihin. Tuontipuu on luvuissa mukana.

Kuvat 1 ja 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010211 2139, fax 010211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/