Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 662, 14.2.2003

Metsäteollisuuden puuvarastot, 31.12.2002

Toimittaja: Martti Aarne

Hakatun puun varastot 8,6 miljoonaa kuutiometriä

Metsäteollisuuden puuvarastotilanne oli normaali vuoden 2002 lopussa. Syksyn vilkkaan puukaupan ja tuonnin kasvun ansiosta puun kokonaisvarastot kasvoivat vuoden 2002 aikana. Tilastotietoja on kuitenkin vain metsäteollisuuden hakatun puun varastoista. Niiden kokonaismäärä, massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli joulukuun lopussa 8,6 miljoonaa kuutiometriä.

Varastotaso oli sama kuin vuotta aikaisemmin. Kesäkuussa 2002 puuta oli varastoissa 8,9 miljoonaa kuutiometriä. Kuitupuuta oli vuoden 2002 lopussa varastoissa 5,3 miljoonaa kuutiometriä eli 3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lehtikuitupuun varastojen laskua (–23 prosenttia) selittää osaltaan tuonnin rakennemuutos vuonna 2002: tuonti on muuttunut havupuuvaltaiseksi koivukuidun tuonnin supistuessa. Tukkipuuta oli varastoissa 1,8 miljoonaa kuutiometriä eli 5 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Varastojen ohella metsäteollisuuden puuhuoltotilanteeseen vaikuttaa ennen muuta kotimaan puukauppa. Tammikuussa puukauppaa käytiin tavanomaista alkuvuoden tahtia, ja ennakkotietojen mukaan puuta kertyi noin 3,2 miljoonaa kuutiometriä.

 

Kuvat 1 ja 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010211 2139, fax 010211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/