Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 685, 1.8.2003

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2002

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonnissa 16 miljoonan kuutiometrin raja rikki
- Saksa tärkein metsäteollisuustuotteiden ostaja

Puu

Puun tuonnissa rikottiin ensimmäisen kerran 16 miljoonan kuutiometrin raja vuonna 2002. Ennätykset ovat rikkoutuneet viime vuosina tiuhaan tahtiin, sillä viiden viimeisen vuoden aikana vain vuonna 2000 entinen tuontiennätys on jäänyt lyömättä. Tuontipuu on tullut yhä tärkeämmäksi metsäteollisuutemme raaka-ainehuollolle. Tuonnista 99 prosenttia oli raakapuuta ja loput jätepuuta. Jätepuun osuus tuonnista on supistunut viimeisen viiden vuoden ajan.

Tuontipuusta 83 prosenttia hankittiin Venäjältä. Viron osuus oli 10 ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin.

Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti jälleen ulkomaankaupan puutavaralajeittaisen tarkastelun (tukki- ja kuitupuujako). Tuonnin tärkein puutavaralaji oli koivukuitupuu, jonka määrä ylsi 5,8 miljoonaan kuutiometriin. Koivun tuonnista vain kymmenesosa oli tukkipuuta. Havupuilla tuonti oli hieman tukkivaltaista. Toiseksi merkittävin tuonnin puutavaralajeista oli kuusitukki, jota tuotiin maahamme 2,4 miljoonaa kuutiometriä. Havupuun osuus tuonnista on lisääntynyt viime vuosina.

Vuonna 2002 puuta vietiin maastamme vain 0,9 miljoonaa kuutiometriä. Puolet viennistä meni Ruotsiin ja kymmenesosa Egyptiin. Puutavaralajeista eniten vietiin mäntykuitupuuta (0,3 milj. m³).

Metsäteollisuustuotteet

Vuonna 2002 metsäteollisuustuotteita vietiin maastamme vuonna 12,2 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden viennin kuten Suomen tavaravienninkin arvo supistui jo toisena vuonna peräkkäin. Metsäteollisuustuotteiden viennin alamäki (– 2 %) kuitenkin loiveni edellisvuodesta. Metsäteollisuustuotteet kattoivat 26 prosenttia Suomen tavaraviennistä.

Suomen tärkein kauppakumppani metsäteollisuustuotteiden viennissä oli Saksa 18 prosentin osuudellaan. Seuraaviksi tulivat Britannia (14 %) ja Yhdysvallat (7 %). Metsäteollisuustuotteista kolme neljäsosaa vietiin Eurooppaan (pääasiassa EU:n alueelle) ja kymmenesosa Aasiaan.

Massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden viennin arvo (9,5 md. _) kattoi 78 prosenttia metsäteollisuuden viennistä. Saksa oli merkittävin kauppakumppani kaikissa tärkeimmissä tuoteryhmissä lukuunottamatta sanomalehtipaperia ja muuta paperia (Britannia).

Puutuoteteollisuuden viennistä (2,7 mrd. _) sahatavara kattaa puolet. Puutuoteteollisuudessa viennin tärkein kohdemaa oli Britannia. Se oli kärjessä sahatavaran, lastulevyn ja kuitulevyn viennissä. Saksa oli puolestaan vaneriteollisuutemme tuotteiden suurin ostaja.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin maahamme miljardin euron arvosta. Tuonnista kolmannes oli peräisin Ruotsista ja kymmenesosa Saksasta.

Kuvat 1 ja 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/