Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 703, 16.12.2003

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2003

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Puun tuonti kohoaa kohti uutta ennätystä

Puu

Maahamme tuotiin syyskuussa puuta lähes 1,4 miljoonaa kuutiometriä. Tammi–syyskuun yhteenlaskettu tuontimäärä nousi jo 12,9 miljoonaan kuutiometriin, eli 9 prosenttia suuremmaksi kuin vuotta aikaisemmin (kuvat 1 ja 2).

Koivukuitupuu oli tärkein tuontipuutavaralaji (38 prosenttia puusta) vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Sen tuontimäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna viidesosan. Havutukkien tuonti lisääntyi vastaavasti noin 10 prosenttia, mutta havukuitupuun tuonti väheni puutavaralajista riippuen 7–8 prosenttia. Suomesta vietiin tammi–syyskuussa 0,6 miljoonaa kuutiometriä puuta. Määrä oli 7 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin syyskuussa maastamme 1,0 miljardin euron arvosta. Tammi–syyskuussa viennin arvo kohosi 8,8 miljardiin euroon, mikä jäi neljä prosenttia pienemmäksi kuin edellisvuonna.

Puutuoteteollisuuden vientimäärät nousivat syyskuussa totutulla tavalla heinä- ja elokuun hiljaiselon jälkeen. Myös tärkeimpien tuoteryhmien keskimääräiset vientihinnat nousivat muutaman prosentin, joten viennin arvo nousi lähes kolmasosan elokuuhun verrattuna. Puutuoteteollisuuden tammi–syyskuun kumulatiivinen viennin arvo kohosi yhtä suureksi kuin edellisvuonna. Massa- ja paperiteollisuustuotteiden viennin arvo jäi kuitenkin viisi prosenttia pienemmäksi kuin vuotta aikaisemmin.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/