Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 699, 19.11.2003

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2003

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Metsäteollisuustuotteiden vienti hiljaista elokuussa

Puu

Suomeen tuotiin elokuussa runsaat 1,4 miljoonaa kuutiometriä puuta. Tuodusta puusta oli koivukuitupuuta hieman yli 0,6 miljoonaa kuutiometriä, eli 44 prosenttia. Tukkipuun yhteenlaskettu osuus laski 19 prosenttiin.

Puun tuonnin ennätysvauhti jatkui edelleen. Elokuu oli jo kuudes kuukausi peräkkäin, kun puun tuonti pysyi yli 1,4 miljoonassa kuutiometrissä. Tammi–elokuussa puun yhteenlaskettu tuontimäärä nousi 11,6 miljoonaan kuutiometriin, 10  prosenttia suuremmaksi kuin edellisvuonna. Lehtipuun tuonti nousi 5,5 miljoonaan kuutiometriin, mikä on lähes miljoona kuutiometriä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin maastamme elokuussa noin 0,9 miljardin euron arvosta. Viennin arvo jäi yli 9 prosenttia pienemmäksi kuin elokuussa 2002 ja kahteen sitä edeltävään vuoteen verrattuna ero oli vielä suurempi.

Tammi–elokuussa vientitulot jäivät 7,8 miljardiin euroon, eli neljä prosenttia pienemmiksi kuin vuotta aikaisemmin. Vientituloja vähensi etenkin massa- ja paperiteollisuustuotteiden heikko hintakehitys. Esimerkiksi massan keskimääräinen vientihinta jäi 6, paperin 10 ja paperi- sekä kartonkijalosteiden hinta 5 prosenttia pienemmäksi kuin vuotta aikaisemmin. Sahatavara- ja vaneriviennin arvo kasvoi kolme prosenttia.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/