Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 694, 7.10.2003

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2003

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Puun tuonti jatkui vilkkaana heinäkuussa

Puu

Suomeen tuotiin heinäkuussa lähes 1,5 miljoonaa kuutiometriä puuta. Määrä säilyi suurena, vaikka pienenikin 9 prosenttia kesäkuusta. Kuluvan vuoden yhteenlaskettu tuontimäärä nousi jo heinäkuussa yli 10 miljoonaan kuutiometriin (kuvat 1 ja 2).

Tammi–heinäkuussa tuodusta puusta oli lehtipuuta lähes 4,9 miljoonaa kuutiometriä, eli melkein puolet. Koivukuitupuuta tuotiin yli 3,7 miljoonaa kuutiometriä. Tuotu määrä oli yhtä suuri kuin lehtikuitupuun markkinahakkuut maassamme tammi–heinäkuussa. Myös koivutukkeja (0,5 milj. m³) tuotiin lähes kotimaan hakkuita vastaavasti. Lisäksi Suomeen tuotiin 0,5 miljoonaa kuutiometriä muuta lehtipuuta ja 0,1 miljoonaa kuutiometriä lehtipuuhaketta.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi heinäkuussa jälleen yli 0,9 miljardiin euroon. Viennin arvo jäi kuitenkin kolme prosenttia viimevuotista pienemmäksi sekä heinäkuussa että tammi–heinäkuussa.

Sahatavaran ja vanerin vientimäärät notkahtivat heinäkuussa tavalliseen tapaan. Puutuoteteollisuuden tammi–heinäkuun viennin arvo kasvoi kuitenkin kaksi prosenttia suuremmaksi kuin edellisvuonna, sillä kuusisahatavaran (4%) ja vanerin (10%) vientimäärät sekä mänty- ja kuusisahatavaran (4–5%) keskimääräiset vientihinnat nousivat.

Paperiviennin arvo pieneni tammi–heinäkuussa 7 prosenttia, kun keskimääräinen vientihinta laski peräti 10 prosenttia. Myös massan keskimääräinen vientihinta laski (-5%), mutta viennin arvo pysyi ennallaan määrien noustessa (5%).

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/