Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 692, 16.9.2003

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2003

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Puun tuonti uuteen ennätykseen kesäkuussa

Puu

Suomeen tuotiin kesäkuussa puuta 1,6 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli uusi yhden kuukauden tuontiennätys. Myös tammi–kesäkuun tuontimäärä, 8,7 miljoonaa kuutiometriä, nousi 10 prosenttia suuremmaksi kuin edellisenä ennätysvuonna.

Koivukuitupuun tuonti kasvoi alkuvuonna neljäsosan edellisestä vuodesta. Havukuitupuun (– 16 %) ja hakkeen (– 11 %) tuonti väheni. Havupuun yhteenlaskettu tuonti kuitenkin kasvoi hieman havutukkien tuonnin lisääntyessä.

Koivukuitupuun keskimääräinen tuontihinta oli alkuvuoden aikana 6 ja hakkeen peräti 11 prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Koivutukin tuontihinta laski 2 ja mäntykuitupuun 7 prosenttia. Muiden havupuutavaralajien keskimääräiset hinnat nousivat 3–4 prosenttia.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo notkahti kesäkuussa alle 0,9 miljardiin euroon, eli 17 prosenttia pienemmäksi kuin toukokuussa. Vienti jäi myös viimevuotista pienemmäksi sekä kesäkuussa (– 5 %) että tammi–kesäkuussa (– 3 %).

Puutuoteteollisuuden viennin arvo nousi edellisvuoden alkupuoliskoon verrattuna kaksi prosenttia kuusisahatavaran vientimäärän ja -hinnan sekä vanerin vientimäärän nousun vetämänä. Massan viennin arvo pysyi ennallaan vientimäärän kasvaessa ja keskimääräisen vientihinnan laskiessa. Paperiviennin arvo pieneni kuitenkin tammi–kesäkuussa seitsemän prosenttia edellisvuodesta. Päällystetyn aikakauslehti- ja hienopaperin vientimäärät kasvoivat noin 10 prosenttia, mutta tärkeimpien paperien keskimääräiset vientihinnat laskivat 9–16 prosenttia.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/