Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 686, 7.8.2003

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2003

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Massaa vietiin toukokuussa ennätysmäärä

Raakapuu

Puun tuonti pysyi toukokuussa huippulukemissa, sillä maahamme tuotiin 1,5 miljoonaa kuutiometriä puuta. Tammi–toukokuussa tuonti nousi 7,1 miljoonaan kuutiometriin, seitsemän prosenttia suuremmaksi kuin vuotta aikaisemmin.

Koivukuitupuuta tuotiin tammi– toukokuussa lähes neljäsosa enemmän kuin viime vuonna. Myös havutukkien tuonti lisääntyi, kuusitukin 18 ja mäntytukin 8 prosenttia. Havukuitupuun määrä sen sijaan pieneni noin viidesosan, joten sitä tuotiin vain puolet havutukin määrästä.

Suomesta vietiin toukokuun loppuun mennessä puuta 0,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli yhtä paljon kuin edellisvuonna.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo nousi toukokuussa vajaaseen 1,1 miljardiin euroon, eli kaksi prosenttia suuremmaksi kuin edeltäneessä huhtikuussa. Vienti jäi kuitenkin viimevuotista pienemmäksi sekä toukokuussa ( – 4 %) että tammi–toukokuussa ( – 3 %).

Sahatavaran vientimäärät jatkoivat kasvuaan toukokuussa. Tammi– toukokuussa viennin määrä oli hieman yli prosentin ja keskimääräinen vientihinta noin kolme prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin.

Valkaistun havu- ja lehtisulfaatin vientimäärä kasvoi toukokuussa ennätyslukemiin ja massaa vietiin maastamme yhteensä enemmän kuin kertaakaan edellisen kymmenen vuoden aikana. Myös keskimääräinen vientihinta nousi, mutta vain viime vuoden alun ja syksyn tasolle.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/