Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 683, 4.7.2003

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, huhtikuu 2003

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Puun tuonti jatkui kiivaana huhtikuussa

Raakapuu

Maahamme tuotiin puuta huhtikuussa poikkeuksellisen paljon eli hieman yli 1,5 miljoonaa kuutiometriä. Tammi–huhtikuussa tuonti nousi 5,6 miljoonaan kuutiometriin, kolme prosenttia suuremmaksi kuin vuotta aikaisemmin.

Koivukuitupuun tuontimäärä kasvoi edellisvuodesta 18 prosenttia. Myös havutukkien tuonti lisääntyi, mutta mäntykuitupuun tuonti väheni 18 ja kuusikuitupuun 25 prosenttia.

Kuusikuitupuun keskimääräinen tuontihinta laski prosentin maaliskuusta huhtikuuhun. Muiden puutavaralajien hinnat sen sijaan nousivat, tukkipuulla kuitupuuta enemmän. Hakkeen keskimääräinen tuontihinta nousi peräti 13 prosenttia. Havupuuhakkeen hinta kohosi hieman yli 41 euroon ja lehtipuuhakkeen lähes 29 euroon kuutiometriltä.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin huhtikuussa metsäteollisuustuotteita 1,0 miljardin euron arvosta. Tammi–huhtikuun vienti nousi 3,9 miljardiin euroon, mikä jäi kolme prosenttia pienemmäksi kuin vuotta aikaisemmin.

Paperituotteiden keskimääräinen nimellinen vientihinta oli tammi– huhtikuussa 9 prosenttia, sanomalehtipaperin jopa 17 prosenttia alempi kuin vuotta aikaisemmin. Paperiviennin yhteenlaskettu arvo pienenikin 8 prosenttia, vaikka sanomalehtipaperin vientimäärä kasvoi 9, päällystetyn hienopaperin 10 ja päällystetyn aikakauslehtipaperin 5 prosenttia.

Puutuoteteollisuuden tärkeimmissä tuoteryhmissä vientimäärät kasvoivat mäntysahatavaraa ja keskimääräiset vientihinnat vaneria lukuunottamatta. Viennin yhteenlaskettu arvo nousi 4 prosenttia suuremmaksi kuin vuotta aikaisemmin.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/