Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 673, 8.5.2003

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2003

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Puun tuonti vilkastui helmikuussa

Raakapuu

Helmikuussa tuotiin Suomeen 1,3 miljoonaa kuutiometriä puuta. Tuonti nousi hiljaisen tammikuun jälkeen normaalitasolle ja jäi tammi–helmikuussa vain kaksi prosenttia pienemmäksi kuin vuotta aikaisemmin.

Lehtipuun tuontimäärä kasvoi tammi–helmikuussa 1,1 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli 16 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Koivukuitupuun tuonti nousi viidesosan 0,9 miljoonaan kuutiometriin.

Kuusitukin tuonti kasvoi viisi prosenttia, mutta muun havupuun tuonti väheni. Havutukkia tuotiin yhteensä 0,7 ja havukuitupuuta 0,4 miljoonaa kuutiometriä. Myös tuontihake (0,2 milj. m³) oli valtaosin havupuuta, joten puun tuonti säilyi selvästi havupuuvaltaisena.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden vienti pieneni helmikuussa 0,9 miljardiin euroon. Tammi–helmikuun vienti jäi kaksi prosenttia pienemmäksi kuin viime vuonna.

Vienti jatkui helmikuussa vaimeana useissa tuoteryhmissä. Aikakauslehtipaperin vientihinta jäi tammi–helmikuussa 11, ja sanomalehtipaperin peräti 17 prosenttia pienemmäksi kuin vuotta aikaisemmin. Papereiden keskimääräinen vientihinta laski 8 prosenttia.

Massan markkinatilanteen piristyminen ei näkynyt vielä helmikuun vientimäärissä. Myös keskimääräinen vientihinta laski kaksi prosenttia tammikuuhun verrattuna. Tammi–helmikuun keskihinta jäi 11 prosenttia pienemmäksi kuin vuotta, ja noin 40 prosenttia pienemmäksi kuin kaksi vuotta aikaisemmin.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/