Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 668, 10.4.2003

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2003

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkuu normaalivauhdissa

Raakapuu

Suomeen tuotiin tammikuussa 1,1 miljoonaa kuutiometriä puuta. Kuukauden tuontimäärä oli pienempi kuin kertaakaan viime vuonna ja 15 prosenttia pienempi kuin viime vuoden aikana keskimäärin.

Kuusitukin tuonti jatkoi kasvuaan, mutta muiden puutavaralajien tuonti pieneni. Kuitupuun tuonti väheni 12 ja hakkeen 18 prosenttia. Tammikuussa tuodusta puusta oli koivukuitupuuta lähes kaksi viidesosaa, joten se säilyi tärkeimpänä tuontipuutavaralajina.

Koivutukista maksettiin rajalla keskimäärin 45 euroa ja mänty- ja kuusitukeista 44 euroa kuutiometriltä. Koivu- ja kuusikuitupuun keskihinta oli noin 30 ja mäntykuitupuun 25 euroa kuutiolta.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin maastamme tammikuussa 1,0 miljardin euron arvosta, mikä vastasi vuoden 2002 keskitasoa.

Metsäteollisuustuotteiden vientimäärät notkahtivat joulukuussa. Tammikuussa määrät nousivat joulukuuta edeltäneelle tasolle sahatavaraa ja paperia lukuunottamatta. Myös niiden vientimäärät kasvoivat, mutta jäivät yhämuutaman prosentin viime vuoden keskimääräisestä tasosta.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen tammikuussa 80miljoonan euron arvosta. Kolme viidesosaa tuonnista oli massa- ja paperiteollisuuden tuotteita.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/