Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 665, 12.3.2003

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2002

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Puun tuonti paisui lähes 16 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2002
Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo pieneni 12,2 miljardiin euroon

Raakapuu

Maahamme tuotiin viime vuonna ennätykselliset 15,8 miljoonaa kuutiometriä puuta. Tuodun puun määrä vastasi 29 prosenttia Suomen vuoden 2002 markkinahakkuista.

Tuodusta tukki- ja kuitupuusta oli lehtipuuta hieman yli puolet (7,2 milj. m³). Koivukuitupuuta tuotiin 5,6 miljoonaa ja koivutukkia lähes 0,9 miljoonaa kuutiometriä. Muuta lehtipuuta, pääasiassa haapaa, tuotiin yhteensä 0,8 miljoonaa kuutiota.

Tuodusta havupuusta oli tukkia yhteensä 3,9 miljoonaa kuutiometriä ja kuitupuuta 3,0 miljoonaa kuutiometriä. Puuta tuotiin hakkeena 1,4 miljoonaa kuutiometriä. Hake oli lähes kokonaan havupuuta, joten puun tuonti muuttui vuonna 2002 havupuuvaltaiseksi. Edellisen 15 vuoden aikana puun tuonti oli vuositasolla tarkasteltuna lehtipuuvaltaista.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin maastamme 12,2 miljardin euron arvosta. Viennin arvo pieneni edellisvuodesta kaksi prosenttia, mutta sen osuus tavaraviennistä säilyi 26 prosentissa.

Puutuoteteollisuuden viennin arvo kääntyi kolmen prosentin kasvuun. Sahatavaran vientimäärä lisääntyi edellisvuodesta prosentin ja vanerin vienti kasvoi kaikkien aikojen ennätykseen. Sahatavaran keskimääräinen vientihinta nousi kaksi prosenttia, mutta vanerin vientihinta laski kuusi prosenttia.

Massa- ja paperiteollisuustuotteiden keskimääräiset vientihinnat laskivat edellisestä vuodesta. Massan vientimäärä kasvoi, papereiden vientimäärät pienenivät aikakauslehtipapereita ja päällystettyjä hienopapereita lukuunottamatta. Paperin viennin arvo pieneni kuusi prosenttia mutta muodosti yhä 52 prosenttia metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/