Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 660, 7.2.2003

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2002

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Sahatavaran vientihinta nousi marraskuussa

Raakapuu

Metsäteollisuus toi marraskuussa Suomeen 1,2 miljoonaa kuutiometriä puuta. Määrä oli kuukausitasolla vuoden 2002 pienimpiä. Puun kumulatiivinen tuonti nousi kuitenkin 14,5 miljoonaan kuutiometriin, kaksi prosenttia suuremmaksi kuin vuotta aikaisemmin.

Havupuun tuonti väheni kaikissa puutavaralajeissa noin kymmenen prosenttia lokakuuhun verrattuna. Lehtipuun tuonti notkahti vielä enemmän, koivutukin 15 ja koivukuitupuun 21 prosenttia. Tukki- ja kuitupuun tuonti säilyi tästä huolimatta lehtipuuvaltaisena. Kaikesta tuontipuusta oli kuitenkin havupuuta yli puolet, sillä tuodusta hakkeesta oli havupuuta 95 prosenttia.

Puuta vietiin tammi–marraskuussa yhteensä 0,8 miljoonaa kuutiometriä, 8 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin maastamme marraskuussa 1,1 miljardin euron edestä. Tammi–marraskuun vienti kasvoi 11,3 miljardiin euroon, mikä jäi kolme prosenttia edellisvuodesta.

Sahatavaran ja vanerin vientimäärät pienenivät marraskuussa, mutta säilyivät kuitenkin korkeina. Sahatavaran vientihinta jatkoi nousuaan ja kohosi kolme prosenttia lokakuuhun verrattuna. Samalla mänty- ja kuusisahatavaran tammi–marraskuun keskimääräiset vientihinnat kohosivat kaksi prosenttia korkeammaksi kuin vuotta aikaisemmin.

Massa- ja paperiteollisuuden tuotteissa hintakehitys oli selvästi heikompi. Vastaavan ajanjakson (nimelliset) vientihinnat jäivät massoissa keskimäärin 15, papereissa 8 ja kartongeissa 4 prosenttia pienemmiksi kuin edellisvuonna.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/