Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 656, 10.1.2003

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2002

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Sahatavaran ja vanerin vienti kasvoi lokakuussa

Raakapuu

Suomeen tuotiin lokakuussa 1,4 miljoonaa kuutiometriä puuta. Tammi–lokakuun tuontimäärä nousi ennätykselliseen 13,3 miljoonaan kuutiometriin (kuvat 1 ja 2).

Valtaosa maahamme tuodusta puusta on tavallisesti ollut lehtipuuta. Vuoden 2002 alkupuolella tukki- ja kuitupuun tuonti oli kuitenkin selvästi havupuuvaltaista. Tuonti muuttui taas lehtipuuvaltaiseksi kuukausitasolla tarkasteltuna kesäkuussa, mutta vuositasolla tarkasteltuna vasta lokakuussa. Tukki- ja kuitupuun lisäksi Suomeen tuotiin tammi–lokakuussa 1,2 miljoonaa kuutiometriä puuta hakkeena. Siitä oli lehtipuuta alle kymmenesosa, joten hieman yli puolet kaikesta tammi–lokakuussa tuodusta puusta oli havupuuta.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin lokakuussa maastamme 1,1 miljardin euron arvosta. Tammi–lokakuun vienti kohosi 10,2 miljardiin euroon, mikä oli kolme prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Maaliskuussa viennin arvo oli kuitenkin 10 prosenttia ja vielä elokuussa viisi prosenttia jäljessä edellisvuodesta.

Sahatavaran ja vanerin vientimäärät nousivat lokakuussa erittäin korkeiksi (kuva 3). Kohonneiden vientimäärien myötä puutuoteteollisuuden tammi–lokakuun viennin arvo kasvoi kaksi prosenttia suuremmaksi kuin vuotta aikaisemmin. Massa- ja paperiteollisuuden vastaavan ajanjakson viennin arvo oli viisi prosenttia jäljessä edellisvuodesta.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen tammi–lokakuussa 0,9 miljardin euron arvosta.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/