Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 679, 17.6.2003

Hakkuukertymä ja puuston poistuma vuonna 2002

Toimittaja: Veli Suihkonen

Puuston poistuma nousi 69 miljoonaan kuutiometriin

Vuonna 2002 hakkuukertymä kasvoi 60,3 miljoonaan kuutiometriin, lisäystä edellisvuoteen kertyi 0,9 miljoonaa kuutiometriä eli kaksi prosenttia. Tukkipuun hakkuukertymä oli 26,8 ja kuitupuun 28,3 miljoonaa kuutiometriä. Loput hakkuukertymästä koostui lähinnä kotitarvekäyttöön hankitusta polttopuusta.

Yksityismetsien hakkuukertymä kasvoi 1,2 miljoonalla kuutiometrillä 52,4 miljoonaan kuutiometriin. Yksityismetsien hakkuukertymän kasvu kohdistui kuusitukin ja mäntykuidun lisääntyneisiin hakkuisiin. Metsäkeskuksittain tarkastellen Hämeen-Uudenmaan yksityismetsien hakkuukertymä kasvoi määrällisesti eniten, lähes 0,6 miljoonalla kuutiometrillä. Hakkuut tällä alueella kohdistuivat lähinnä vanhojen kuusikoiden hyödyntämiseen.

Kokonaispoistuma, joka sisältää hakkuupoistuman ja käyttämättä jäävän luonnonpoistuman, kasvoi 68,7 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli miljoona kuutiometriä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Omistajaryhmittäin tarkastellen yksityismetsien poistuma kasvoi 1,3 miljoonalla kuutiometrillä 59,2 miljoonaan kuutiometriin. Yhtiöiden poistuma supistui neljällä prosentilla eli 0,4 miljoonalla kuutiometrillä, jääden 3,6 miljoonaan kuutiometriin. Metsähallituksen metsien poistuma oli 5,9 miljoonaa kuutiometriä. Aiemmin yksityismetsiiin lukeutuneet puolustusministeriön maa- ja vesialueet ja suurin osa Metsäntutkimuslaitoksen luonnonsuojelualueista siirtyivät vuoden 2002 alusta Metsähallituksen hallintaan.

Taulu 1
Kuva 1

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/