Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 702, 12.12.2003

Puukauppa, marraskuu 2003

Toimittaja: Martti Aarne

Puukaupan hiljaiselo jatkui marraskuussa

Kesällä alkanut puun hintojen lasku on hiljentänyt yksityismetsien puukaupan. Marraskuussa teollisuus osti puuta 2,2 miljoonaa kuutiometriä eli 46 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suhteellisesti eniten vähenivät koivutukin (–65 %) ja koivukuitupuun (–60 %) ostomäärät. Jo lokakuussa puukaupat vähenivät 50 prosenttia edellisvuodesta. Marraskuun ostomäärä oli ajankohtaan nähden poikkeuksellisen alhainen. Vuosina 1993–2002 teollisuus osti marraskuussa keskimäärin 4,0 miljoonaa kuutiometriä yksityismetsien puuta.

Vuoden viimeisen neljänneksen hiljaisen puukaupan takia metsäteollisuuden kokonaisostot vuonna 2003 jäävät noin 33 miljoonaan kuutiometriin. Määrä on lähes 5 miljoonaa kuutiometriä pienempi kuin vuonna 2002. Toisaalta puun tuontimäärä noussee tänä vuonna yli 17 miljoonaan kuutiometriin. Vuonna 2002 raaka- ja jätepuuta tuotiin 16,2 miljoonaa kuutiometriä.

Koko maan keskimääräiset kantohinnat olivat tänä vuonna korkeimmillaan toukokuussa. Marraskuussa nimellinen kantohintataso oli keskimäärin 6,3 prosenttia alempi kuin toukokuussa. Mänty- ja kuusitukin kantohinnat laskivat 4 prosenttia, mutta koivutukin ja eri kuitupuutavaralajien kantohinnoissa lasku oli 9–12 prosenttia. Marraskuun viikkotilastojen perusteella kantohintojen lasku näytti pysähtyneen, poikkeuksena kuitenkin koivutukki.

Myös hankintahinnat ovat alkukesään verrattuna alentuneet, tosin yleensä kantohintoja vähemmän. Marraskuun koko maan hankintahinnat olivat keskimäärin 2,5 prosenttia alempia kuin toukokuussa. Havutukit ja kuusikuitupuu halpenivat noin 2 prosenttia, mänty- ja koivukuitupuu puolestaan 4–5 prosenttia. Hankintakauppojen osuus oli tammi–marraskuussa 2003 vain 17 prosenttia yksityismetsien kokonaisostoista (vuotta aikaisemmin 18 %).

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/