Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 698, 19.11.2003

Puukauppa, lokakuu 2003

Toimittaja: Yrjö Sevola

Puukauppa hiljaista lokakuussa

Metsäteollisuus osti lokakuussa puuta yksityismetsistä keskimääräistä vähemmän, 3,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on 3,7 miljoonaa kuutiometriä (50 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi–lokakuun ostot, 29,4 miljoonaa kuutiometriä ovat kuitenkin 'vain' kymmenes vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Tammi–lokakuun alenema kohdistui samansuuruisesti sekä havutukkiin että kuitupuuhun. Hankintapuun osuus oli 16 prosenttia tammi–lokakuun puukaupasta (vuotta aikaisemmin 18 %). Puukauppatiedot marraskuun alkupuolelta viittaavat vaisuun kaupankäyntiin loppuvuonna.

Lokakuun puukauppojen nimellinen kantohintataso oli havutukeilla 4–5, havukuidulla 11–12 ja koivukuidulla 14 prosenttia alempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi–lokakuun puukauppojen kantohintataso oli kuitenkin havutukeilla sama kuin edellisvuonna, kuitupuissa alenema oli 4–5 prosenttia. Lokakuun hankintakaupoissa hinnanlasku oli pystykauppoja  pienempi, kuitupuilla 4–6 prosenttia. Tammi–lokakuun hankintahinnat olivat hyvin lähellä edellisvuoden hintatasoa. Marraskuun alun hintatiedot viittaavat hintojen hienoisen laskusuuntauksen jatkuvan.

Heinä–lokakuun välisenä aikana reaalinen kantohintaindeksi (kaikki raakapuulajit yhdessä) laski 4,6 prosenttia koko maassa keskimäärin. Viimeisen 12 kuukauden aikana vastaava hintaindeksi laski 5,8 prosenttia. Myös metsäteollisuustuotteiden vientihintaindeksi on laskenut suurin piirtein saman verran.

Myös raakapuun tuonti vaikuttaa puumarkkinoihin. Määrät ovat pysyneet korkeina: tammi–elokuussa puuntuonti oli 11,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Koivukuitupuu ja kuusitukki ovat merkittävimmät tuontipuutavaralajit.

Kuvat 1,2,3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/