Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 695, 24.10.2003

Puukauppa, syyskuu 2003

Toimittaja: Yrjö Sevola

Hinnat laskussa, kauppa hiljentymässä

Metsäteollisuus osti syyskuussa puuta yksityismetsistä 4,2 miljoonaa kuutiometriä eli 0,6 miljoonaa kuutiometriä (12 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi–syyskuun ostot olivat 25,7 miljoonaa kuutiometriä eli 3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Tukkipuun ostot olivat 12,3 miljoonaa kuutiometriä (lisäystä edellisvuodesta 4 %) ja kuitupuun ostot 12,7  miljoonaa  kuutiometriä (+ 1 %).

Kuusitukki ja mäntykuitu ovat olleet kysytyimmät raakapuulajit. Hankintapuun osuus tammi–syyskuun puukaupasta oli 16 prosenttia (vuotta aikaisemmin 20 %). Hankintakauppa on yleisintä mänty- ja koivukuidussa, lähes kolmannes niiden koko kaupasta. Syyskuu saattaa jäädä vuoden vilkkaimmaksi puukaupan kuukaudeksi, sillä tiedot lokakuun alkupuoliskon puukaupasta viittaavat kaupankäynnin hiljentymiseen.

Syyskuun kauppojen nimellinen kantohintataso oli havutukeilla 3–4 prosenttia   alempi  ja  kuitupuulla 9–11 prosenttia alempi kuin vuotta aikaisemmin. Reaalisesti kantohintatason lasku oli 4,5 prosenttia tällä aikavälillä. Tammi–syyskuun puukauppojen nimellinen kantohinta-taso oli kuitenkin havutukeilla 1–3 prosenttia korkeampi kuin edellisvuonna vastaavana aikana, mutta kuitupuun hintataso jäi edellisvuodesta 2–3 prosenttia. Suurin piirtein sama pätee myös hankintahintoihin paitsi sellupuiden kohdalla; mäntykuidun keskihinta oli 2 prosenttia edellisvuotta korkeampi, ja myös koivukuitu oli säilyttänyt edellisvuoden hintatason.

Myös raakapuun tuonti vaikuttaa puumarkkinoihin. Määrät ovat pysyneet korkeina: tammi–heinäkuussa puuntuonti oli 10,1 miljoonaa kuutiometriä eli 10 prosenttia edellisvuotta enemmän. Koivukuitupuu ja kuusitukki ovat merkittävimmät tuontipuutavaralajit. Kasvava puuntuonti ja samanaikaisesti hyvä kotimainen tarjonta laskevat puukauppojen hintatasoa Suomessa.

Kuvat 1,2,3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/