Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 691, 16.9.2003

Puukauppa, elokuu 2003

Toimittaja: Martti Aarne

Kantohinnat laskivat reilut 2 prosenttia

Elokuun puukaupan määrä jäi normaalia pienemmäksi. Teollisuus osti yksityismetsien puuta 2,5 miljoonaa kuutiometriä eli 12 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Eniten edellisvuodesta supistuivat koivutukin (–29 prosenttia) ja koivukuitupuun (–17 prosenttia) ostomäärät. Teollisuuden viikko-ostot ovat kuitenkin olleet nousussa heinäkuun lopulta lähtien. Syyskuun kahden ensimmäisen viikon aikana (viikot 36–37) puuta kertyi lisää lähes 2 miljoonaa kuutiometriä.

Tammi–elokuun kokonaisostomäärä – 21,4 miljoonaa kuutiometriä – oli 1,2 miljoonaa kuutiometriä (6 prosenttia) suurempi kuin vuotta aiemmin. Tämänvuotista suurempiin ostomääriin on päästy vain vuosina 1994–95. Tukkien ostomäärät kasvoivat 8 prosenttia ja kuitupuun ostot 4 prosenttia. Teollisuuden arvioidusta puumäärätavoitteesta oli syyskuun puolivälissä koossa noin 60 prosenttia.

Puun hinnat ovat kesän aikana laskeneet selvästi. Elokuun 2003 nimellinen koko maan kantohintataso oli 2,3 prosenttia alempi kuin vuosi sitten. Kuitupuutavaralajeista maksettiin noin 6 prosenttia alempia kantohintoja kuin elokuussa 2002. Mäntytukki halpeni vuoden aikana vajaan prosentin ja koivutukki reilut 4 prosenttia. Kuusitukki on puukaupan kysytyin puutavaralaji, ja sen kantohinta pysyi edellisvuoden elokuun tasolla.

Sama laskeva kehitys näkyi myös hankintahinnoissa. Ne olivat elokuussa 2003 keskimäärin 2,4 prosenttia alempia kuin vuosi sitten. Eniten – noin 5 prosenttia – laskivat koivutukista ja kuusikuitupuusta maksetut hankintahinnat.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/