Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 688, 20.8.2003

Puukauppa, heinäkuu 2003

Toimittaja: Martti Aarne

Puukaupassa 9 prosentin kasvu

Puukauppaa on kuluvana vuonna käyty erittäin vilkkaasti. Heinäkuun loppuun mennessä puuta kertyi yksityismetsistä kaikkiaan 18,9 miljoonaa kuutiometriä. Tätä vuotta suurempia puumääriä tuli markkinoille vain vuosina 1994–95. Tammi–heinäkuun ostoissa oli lisäystä 1,6 miljoonaa kuutiometriä (9 prosenttia) viime vuoteen verrattuna. Tukkien ostomäärät kasvoivat 11 prosenttia ja kuitupuun ostot 6 prosenttia. Pystykauppojen osuus oli voimakkaasti kasvussa; hankintapuun osuus jäi 18 prosenttiin (vuotta aiemmin 24 prosenttia).

Heinäkuu oli puukaupassa vuoden toistaiseksi hiljaisin kuukausi. Metsäteollisuus osti yksityismetsien puuta 2,1 miljoonaa kuutiometriä eli 13 prosenttia vähemmän kuin heinäkuussa 2002. Vuosi sitten heinäkuun puukauppamäärä oli tavanomaista korkeampi myrskytuhopuun takia.

Kantohinnat ovat viime kuukausina laskeneet. Heinäkuussa koko maan reaalinen kantohintataso oli 1,3 prosenttia alempi kuin kesäkuussa. Suhteellisesti eniten – yli 2 prosenttia – alenivat koivukuitupuusta maksetut kantohinnat. Muiden puutavaralajien kantohinnat alenivat noin prosentin verran. Koko maan hankintahinnat olivat heinäkuussa keskimäärin 0,8 prosenttia alempia kuin kesäkuussa.

Elokuun alkupuoliskolla (viikoilla 32–33) puuta ostettiin yhteensä 0,9 miljoonaa kuutiometriä. Elokuun puoliväliin mennessä teollisuus oli saavuttanut noin puolet koko vuoden puumäärätavoitteestaan. Kantohinnat olivat elokuun alussa edelleen hieman laskussa.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/