Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 684, 17.7.2003

Puukauppa, kesäkuu 2003

Toimittaja: Yrjö Sevola

Puukauppa vilkasta kesäkuussa

Metsäteollisuus osti kesäkuussa puuta yksityismetsistä 3,6 miljoonaa kuutiometriä eli 0,9 miljoonaa kuutiometriä (36 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi–kesäkuun ostot olivat 16,8 miljoonaa kuutiometriä eli 13 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden alkupuoliskolla. Tukkipuun ostot olivat 8,0 miljoonaa kuutiometriä (lisäystä edellisvuodesta 16 %) ja kuitupuun ostot  8,4  miljoonaa  kuutiometriä (+ 9 %). Hankintapuun osuus tammi–kesäkuun puukaupasta oli 18 prosenttia (vuotta aikaisemmin 25 prosenttia).

Kesäkuun kauppojen nimellinen kantohintataso oli havutukeilla 2–3 prosenttia korkeampi ja kuitupuulla saman verran alempi kuin vuotta aikaisemmin. Koko alkuvuoden puukauppojen kantohintataso oli havutukeilla keskimäärin 2–5 prosenttia korkeampi kuin edellisvuoden alkupuoliskolla kuitupuun hintatason jäädessä edellisvuoden tasolle. Suurin piirtein sama pätee myös hankintahintoihin paitsi mäntykuidun kohdalla; sen keskihinta oli 4 prosenttia edellisvuotta korkeampi. Vuoden alkupuoliskon vilkas puukauppa erityisesti tukkipuun osalta näkyy parin prosentin kantohintojen nousuna havutukeilla.

Myös raakapuun tuonti vaikuttaa puumarkkinoihin. Määrät ovat pysyneet korkeina: tammi–huhtikuussa puuntuonti oli 5,6 miljoonaa kuutiometriä eli 3 prosenttia edellisvuotta enemmän. Koivukuitupuu ja kuusitukki ovat merkittävimmät tuontipuutavaralajit.

Kuvat 1,2,3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/