Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 678, 10.06.2003

Puukauppa, toukokuu 2003

Toimittaja: Martti Aarne

Kuusitukin kantohinnat nousussa

Keskimääräinen nimellinen kantohintaso oli toukokuun puukaupoissa 0,8 prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Kuusitukin kantohinnat nousivat vuoden aikana lähes 3 prosenttia eli 1,3 euroa kuutiometriltä. Parhaita kuusitukin kantohintoja maksettiin toukokuussa Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen metsäkeskusten alueilla. Mäntytukista maksettiin koko maassa keskimäärin 0,4 euroa enemmän kuin vuosi sitten. Kuitupuutavaralajien kantohinnat olivat 0,1–0,4 euroa kuutiolta alempia kuin vuosi sitten. Hankintapuu kallistui vuoden aikana nimellisesti keskimäärin 2,4 prosenttia. Myös hankintahinnoissa suurin nousu – yli 4 prosenttia – kohdistui kuusitukkiin.

Yksityismetsien puukauppa on käynyt hyvin koko alkuvuoden ajan. Toukokuun loppuun mennessä puuta kertyi yksityismetsistä kaikkiaan 13,3 miljoonaa kuutiometriä eli 8 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Teollisuuden koko vuoden puumäärätavoitteesta oli koossa reilu kolmannes. Sahateollisuus kävi kovilla kierroksilla, mikä näkyi havutukin markkinoilla: tammi–toukokuussa kuusitukin ostomäärät kasvoivat 10 prosenttia ja mäntytukin ostot 7 prosenttia edellisvuodesta. Muista puutavaralajeista poiketen kuusikuitupuun ostot jäivät viime vuoden tasolle. Näin siitä huolimatta, että kuusikuitupuun tuonti on tänä vuonna tuntuvasti vähentynyt.

Toukokuussa teollisuus osti 2,7 miljoonaa kuutiometriä yksityismetsien puuta. Tukkipuun ostot kasvoivat 16 prosenttia ja kuitupuumäärät 7 prosenttia edellisvuodesta. Keskimääräinen kantohintataso oli 0,8 prosenttia korkempi kuin huhtikuussa. Kuusitukki kallistui keskimäärin puoli euroa kuutiometriltä.

Kuvat 1,2,3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/