Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 674, 14.05.2003

Puukauppa, huhtikuu 2003

Toimittaja: Martti Aarne

Huhtikuun puukauppa 2,5 miljoonaa kuutiometriä

Puukauppa jatkui edellisvuotta vilkkaampana myös huhtikuussa. Ostot nousivat 2,5 miljoonaan kuutiometriin eli neljänneksen suuremmiksi kuin huhtikuussa 2002. Huhtikuun loppuun mennessä puuta kertyi yksityismetsistä kaikkiaan 10,6 miljoonaa kuutiometriä eli 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koivukuitupuuta teollisuus osti alkuvuonna viidenneksen enemmän kuin vuosi sitten. Kuusitukin ostot kasvoivat 7 prosenttia ja mäntytukin 6 prosenttia. Teollisuus oli huhtikuun loppuun mennessä saavuttanut lähes 30 prosenttia koko vuodelle arvioidusta puumäärätavoitteestaan.

Alkuvuoden puukauppa painottui entistä enemmän pystyostoihin. Hankintapuun osuus teollisuuden kokonaisostoista jäi 22 prosenttiin, kun vuosi sitten osuus oli 29 prosenttia. Etenkin hankintakaupoilla ostettujen havutukkien ja kuusikuitupuun määrät vähenivät.

Koko maan nimellinen kantohintataso oli huhtikuussa sama kuin maaliskuussa. Vuoden takaisiin hintoihin verrattuna kantohinnat nousivat keskimäärin 2,0 prosenttia. Kuusitukista maksetut kantohinnat nousivat vuoden aikana 4 prosenttia ja mäntytukin hinnat reilut 2 prosenttia. Kuitupuutavaralajeissa muutokset olivat tukkia vähäisempiä.

Hankintahinnat olivat laskussa: huhtikuun keskimääräinen hankintahintataso oli prosentin verran alempi kuin maaliskuussa. Huhtikuussa maksetut hankintahinnat olivat kuitenkin keskimäärin 1,9 prosenttia korkeampia kuin vuosi sitten. Pystykaupoista poiketen suurin vuosinousu – 4 prosenttia – oli mäntykuitupuun hankintahinnoissa. Kuusitukki kallistui keskimäärin 3 prosenttia ja mäntytukki 2 prosenttia.

Kuvat 1,2,3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/