Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 669, 23.04.2003

Puukauppa, maaliskuu 2003

Toimittaja: Martti Aarne

Puukauppa hieman viimevuotista vilkkaampaa

Puukauppoja tehtiin vuoden alkuneljänneksellä aavistuksen viimevuotista vilkkaampaa tahtia. Maaliskuun loppuun mennessä puuta kertyi yksityismetsistä 8,1 miljoonaa kuutiometriä. Ostomäärä oli 2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin ja 14 prosenttia suurempi kuin vastaavaan aikaan vuosina 1993–2002 keskimäärin. Kysyntä kohdistui etenkin päätehakkuuleimikoihin. Kuusitukin ostot kasvoivat 4 prosenttia ja mäntytukin ostot 2 prosenttia viime vuodesta. Havukuitupuun ostomäärät olivat hieman laskussa, mutta sitä vastoin koivukuitupuun osto lisääntyi lähes viidenneksen.

Huhtikuussa puukauppa on jatkunut tasaisesti puolen miljoonan kuutiometrin viikkovauhdilla. Pääsiäiseen mennessä metsäteollisuus oli ostanut yhteensä 9,6 miljoonaa kuutiometriä yksityismetsien puuta.

Koko maan nimellinen kantohintataso oli maaliskuussa 2,9 prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Kuusitukista maksetut kantohinnat nousivat vuoden aikana lähes 6 prosenttia ja mäntytukin hinnat vajaat 3 prosenttia. Kuitupuutavaralajeissa muutokset olivat tukkia vähäisempiä. Huhtikuussa puukauppaa on tehty suunnilleen samoilla kantohinnoilla kuin maaliskuussa.

Maaliskuun hankintahinnat olivat keskimäärin 2,7 prosenttia korkeampia kuin vuosi sitten. Pystykaupoista poiketen suurin nousu – 5 prosenttia – oli mäntykuitupuun keskimääräisissä hankintahinnoissa. Kuusitukki kallistui keskimäärin 4 prosenttia ja mäntytukki 3 prosenttia.

Kuvat 1,2,3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/