Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 666, 14.03.2003

Puukauppa helmikuu 2003

Toimittaja: Martti Aarne

Puukauppa viime vuoden tahdissa

Puukauppa on vuoden alussa lähtenyt rivakasti liikkeelle. Viime viikot kauppaa on käyty tasaisesti noin 0,6 miljoonan kuutiometrin viikkovauhdilla. Helmikuussa teollisuus osti yksityismetsien puuta 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Ostomäärä oli 5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin ja neljänneksen suurempi kuin helmikuussa keskimäärin vuosina 1993–2002.

Tammi–helmikuussa puuta kertyi yhteensä 5,8 miljoonaa kuutiometriä eli lähes sama määrä kuin vuosi sitten. Eniten teollisuus osti kuusitukkia (1,6 miljoonaa kuutiometriä) ja mäntykuitupuuta (1,3 miljoonaa kuutiometriä). Puukauppa painottui entistä enemmän pystykauppoihin: tammi–helmikuussa 2003 hankintakauppojen osuus jäi 20 prosenttiin yksityismetsien kokonaisostoista, kun vuosi sitten osuus oli 29 prosenttia.

Koko maan keskimääräinen kantohintataso oli helmikuussa 3,5 prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Eniten ovat vuoden aikana kallistuneet kuusitukki (+6 prosenttia) sekä mäntytukki ja -kuitupuu (molemmat +3 prosenttia). Koivukuitupuun ja -tukin keskimääräiset kantohinnat alenivat vajaan prosentin. Vuoden 2003 tammi–helmikuussa mänty- ja kuusitukin kantohinnat jatkoivat lievää nousuaan. Koivukuitupuun kantohinnat olivat laskussa ja muiden puutavaralajien hinnat suunnilleen viime vuoden lopun tasolla.

Helmikuun hankintahinnat olivat keskimäärin 2,8 prosenttia korkeampia kuin vuosi sitten. Hankintahintojen nousu painottui samoihin puutavaralajeihin kuin pystykaupoissa. Kuusitukin ja mäntykuitupuun keskimääräiset hankintahinnat nousivat 4 prosenttia, mäntytukin keskihinnat vajaat 3 prosenttia.

Kuvat 1, 2, 3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/