Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 663, 19.02.2003

Puukauppa tammikuu 2003

Toimittaja: Martti Aarne

Tammikuun puukauppa 3,2 miljoonaa kuutiometriä

Puukauppa on lähtenyt alkuvuodesta rivakasti käyntiin. Metsäteollisuus osti tammikuussa yksityismetsien puuta 3,2 miljoonaa kuutiometriä. Tammikuun ostomäärä oli 6 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin mutta kuitenkin noin viidenneksen suurempi kuin keskimäärin tammikuussa vuosina 1993– 2002. Tammikuun kokonaisostoista oli tukkipuuta 1,5 ja kuitupuuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Mänty- ja kuusitukin sekä kuusikuitupuun ostomäärät laskivat noin 10 prosentilla tammikuuhun 2002 verrattuna.

Puun hinnat olivat tammikuussa lievästi nousussa. Koko maan nimellinen kantohintataso oli keskimäärin 0,4 prosenttia korkeampi kuin joulukuussa 2002. Hankintahinnat olivat keskimäärin 0,6 prosenttia korkeampia kuin joulukuussa. Tammikuuhun 2002 verrattaessa kantohintojen keskimääräinen nousu oli 4 prosenttia. Eniten – yli 6 prosenttia – nousivat kuusitukin keskimääräiset kantohinnat. Mäntytukin ja mäntykuitupuun kantohinnoissa vuosinousu oli 3–4 prosentin luokkaa.

Puukauppa on helmikuussa jatkunut tasaista noin 0,7 miljoonan kuutiometrin viikkovauhtia. Helmikuun pystykaupoissa on maksettu keskimäärin samoja kantohintoja kuin tammikuun puukaupassa.

Metsäteollisuuden puuntarpeen yksityismetsistä arvioidaan tänä vuonna olevan samaa suuruusluokkaa kuin vuonna 2002. Kysyntä kohdistuu tällä hetkellä erityisesti mänty- ja kuusitukkivaltaisiin leimikoihin.

Kuvat 1 ja 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/