Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 658, 22.1.2003

Puun ostot ja hinnat, joulukuu 2002

Toimittaja: Martti Aarne

Vuoden 2002 puukauppa nousi 38 miljoonaan kuutiometriin

Vilkkaan syyskauden ansiosta yksityismetsien puukauppa nousi 38 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2002, mikä vastaa reilua 47 miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä markkinoille hakattavana puumääränä. Metsäteollisuuden vuodelle 2002 asettama puumäärätavoite tuli siten täyteen. Alkuvuosi oli puumarkkinoilla normaalia hiljaisempaa, mutta varsinkin lokakuussa kauppaa tehtiin lähes ennätystahtiin: lokakuun ostomäärä – 7,4 miljoonaa kuutiometriä – oli viidennes koko vuoden ostoista. Kokonaisostot yksityismetsistä olivat samaa tasoa kuin vuonna 2000 ja yli 8 miljoonaa kuutiometriä (27 prosenttia) suuremmat kuin vuonna 2001. Puukaupan ennätysvuonna 1997 puuta kertyi 39,8 miljoonaa kuutiometriä.

Eniten edellisvuodesta kasvoivat havutukin ostomäärät. Teollisuus osti mäntytukkia 38 prosenttia ja kuusitukkia 28 prosenttia enemmän kuin vuonna 2001. Myös havutukin tuontimäärät lisääntyivät selvästi vuonna 2002. Kuitupuutavaralajien ostomäärät lisääntyivät viime vuonna puulajista riippuen 22–26 prosenttia. Vuonna 2002 pystykauppojen osuus oli 81 prosenttia teollisuuden kokonaisostoista (vuotta aiemmin 78 prosenttia).

Vuonna 2002 keskimääräinen nimellinen kantohintataso oli 1,9 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Mänty- ja kuusitukin sekä vastaavien kuitupuutavaralajien kantohinnat nousivat kaikki keskimäärin noin 2 prosenttia. Koivutukin ja -kuitupuun koko maan keskikantohinnoissa ei tapahtunut muutoksia. Koko maan hankintahinnat alenivat keskimäärin vajaan prosentin vuoteen 2001 verrattuna.

Vuoden 2003 kolmen ensimmäisen viikon aikana teollisuus osti yksityismetsien puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Kantohintataso oli suunnilleen sama kuin vuoden 2002 lopussa.

Kuvat 1,2,3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/