Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 672, 7.5.2003

Raakapuun käyttö Suomessa 2002

Toimittaja: Veli Suihkonen

Metsäteollisuuden raakapuun käyttö kasvoi ennätyslukemiin

Raakapuun kokonaiskäyttö kasvoi 77,2 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2002. Metsäteollisuus käytti raakapuuta kaikkiaan 71,3 miljoonaa kuutiometriä eli peräti 4,0 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin edellisvuonna ylittäen 0,5 miljoonalla kuutiometrillä edellisen ennätysvuoden (v. 2000) käyttömäärän. Tuontiraakapuun käyttömäärä kasvoi 2,6 miljoonalla kuutiometrillä eli yli 20 prosenttia. Kotimaisen raakapuun kulutus kasvoi 1,3 miljoonalla kuutiometrillä 55,1 miljoonaan kuutiometriin. Toimialoittain puunkäyttö kasvoi eniten selluteollisuudessa: reilut 3,1 miljoonaa kuutiometriä eli lisäystä edellisvuoteen 9 prosenttia.

Piensahojen puunkäyttöluvut perustuvat selvitykseen vuodelta 1998 (Metsätilastotiedote 523). Taulukot eivät sisällä metsähakkeen (valmistettu lähinnä hakkuutähteistä) käyttöä eivätkä raakapuun ja pylväiden vientiä. Vuonna 2002 metsähaketta käytettiin energian tuottamiseen 1,7 miljoonaa kuutiometriä (Metsätilastotiedote 670).

Puun kokonaiskäyttömäärät ovat viime vuosina olleet seuraavat:

Puun kokonaiskäyttömäärät

Puunkayttö Suomessa 1970-2002

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/