Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 680, 17.6.2003

Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2002

Toimittaja: Esa Uotila

Metsänomistajille kantorahatuloja yli 1,7 miljardia euroa – nousua kolme prosenttia

Bruttokantorahatulot olivat vuonna 2002 yhteensä 1,75 miljardia euroa. Nousua edellisvuodesta oli yli kolme prosenttia. Metsäkeskuksittain eniten tuloja kertyi Etelä-Savossa (203 milj. €) ja sen jälkeen Hämeen-Uudenmaan alueella (194 milj. €).

Tärkein puutavaralaji oli kuusitukki. Tuloja siitä saatiin 676 miljoonaa euroa, mikä oli 37 prosenttia kokonaistuloista. Kaikkiaan tukkipuutavaralajien osuus tuloista oli 69 prosenttia; markkinahakkuumääristä tukin osuus oli 48 prosenttia. Pääasiassa kotitarvekäyttöön menevän polttopuun osuus tuloista oli 4 prosenttia.

Yksityismetsätalouden bruttokantorahatulot olivat 1,48 miljardia euroa, ja nousua edellisvuodesta oli neljä prosenttia. Tulot nousivat yli 10 prosenttia Ahvenanmaalla sekä Pirkanmaan, Hämeen-Uudenmaan ja Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusten alueilla. Yksityistalouksien bruttokantorahatuloista pystykaupoista saatiin 75 ja hankintakaupoista 18 prosenttia. Kotitarvepuun laskennallinen osuus oli 7 prosenttia. Korkeimmillaan osuus oli Lapin (11 %), Pohjois-Pohjanmaan (11 %) ja Etelä-Pohjanmaan (10 %) metsäkeskusten alueilla.

Metsäteollisuus hakkasi omia metsiään selvästi edellisvuotista vähemmän, minkä takia sen bruttokantorahatulot alenivat 11 prosentilla 88 miljoonaan euroon. Eniten laskua oli Etelä-Savon (–53 %), Kymen (–33 %) ja Pohjois-Savon (–22 %) metsäkeskuksissa. Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa tulot sen sijaan nousivat noin 20 prosenttia. Metsähallituksen bruttokantorahatulot nousivat kuusi prosenttia 123 miljoonaan euroon. Nousu oli selvintä Kainuun metsäkeskuksessa (16 %).

Yksityismetsätalouden osuus bruttokantorahatuloista oli 88 prosenttia. Maan länsiosassa (metsäkeskukset 1, 2, 3, 5 ja 7) yksityismetsien osuus oli yli 96 prosenttia. Metsäteollisuuden osuus oli keskimäärin 5 prosenttia, ja korkein se oli Pohjois-Karjalassa (13 %) ja Kainuussa (9 %). Metsähallitus sai bruttokantorahatuloista 7 prosenttia, ja sen alueellinen merkitys painottuu Pohjois-Suomeen. Lapissa ja Kainuussa se sai tuloista 38 prosenttia.

Kuvat 1 ja 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/