Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 700, 2.12.2003

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, lokakuu 2003

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Lokakuun hakkuut 4 prosenttia edellisvuotista pienemmät

Lokakuussa 2003 hakattiin markkinapuuta metsistämme 5,5 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli 4 prosenttia edellisvuotista pienempi ja 8 prosenttia keskimääräistä* suurempi.

Hakkuut vähenivät sekä yksityismetsissä että Metsähallituksen metsissä. Metsäteollisuusyhtiöt (joihin rinnastetaan myös Tornator Oy) puolestaan korjasivat puuta aiempaa vilkkaammin. Yksityismetsistä korjattiin puuta 4,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli viisi prosenttia edellisvuotista vähemmän ja kymmenen prosenttia keskimääräistä enemmän. Yksityismetsien pystykaupoista kertynyt puumäärä oli noin viidenneksen keskimääräistä suurempi ja hankintahakkuista vastaanotettu määrä puolestaan runsaan kolmanneksen keskimääräistä pienempi.

Metsähallitus hakkasi puuta valtionmetsistä noin 520 000 kuutiometriä, mikä oli kolme prosenttia vähemmän kuin lokakuussa vuosi sitten. Keskimääräisiin hakkuisiin verrattuna määrä oli neljä prosenttia suurempi. Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuumäärä, noin 300 000 kuutiometriä, oli viisi prosenttia viimevuotista suurempi, mutta jäi silti keskimääräistä pienemmäksi.

Lokakuun lopussa metsätyövoiman määrä oli 5 100 henkilöä. Puutavaran teko ja lähikuljetus työllistivät 4 700 henkilöä. Hakkuukoneita oli töissä 1 340 kappaletta eli lähes sama määrä kuin vuosi sitten.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan lokakuiden keskiarvoa vuosina 1993–2002.

Kuvat 1,2,3,4 ja 5

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/