Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 696, 5.11.2003

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, syyskuu 2003

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Hakkuut jatkuivat vilkkaina syyskuussa

Syyskuussa 2003 hakattiin metsistämme puuta markkinoille kaik-kiaan 5 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli 3 prosenttia edellisvuotista ja 13 prosenttia keskimääräistä* suurempi.

Yksityismetsien hakkuumäärä kasvoi viime vuoden syyskuusta kaksi prosenttia ja puuta hakattiin kaikkiaan 4,2 miljoonaa kuutiometriä. Yksityismetsänomistajien pystykaupoista kertyi puuta noin viidenneksen keskimääräistä enemmän, kaikkiaan 3,9 miljoonaa kuutiometriä. Hankintakauppojen puumäärä oli vastaavasti viidenneksen keskimääräistä pienempi.

Sekä Metsähallitus että metsäyhtiöt lisäsivät hakkuita metsissään. Metsähallituksen hakkuumäärä, runsaat 500 000 kuutiometriä, oli 8 prosenttia edellisvuotista ja 13 prosenttia keskimääräistä suurempi. Metsäteollisuusyhtiöt (mukaanluettuna Tornator Oy) hakkasivat metsistään noin 300 000 kuutiota puuta. Määrä kasvoi edellisvuodesta 9 prosenttia, mutta jäi silti keskimääräistä pienemmäksi.

Syyskuun lopussa metsätyövoiman määrä oli 7 600 henkilöä. Puutavaran teko ja lähikuljetus työllistivät 5 200 työntekijää. Koneellisesta puunkorjuusta huolehti noin 1 600 hakkuukonetta ja vajaat 1 800 traktoria. Syyskuun työvoimaluvuissa ovat mukana Tapion keräämät metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima- ja kalustotiedot.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan syyskuiden keskiarvoa vuosina 1993–2002.

Kuvat 1,2,3,4 ja 5

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/