Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 693, 2.10.2003

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, elokuu 2003

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Elokuun markkinahakkuut 4,2 miljoonaa kuutiometriä

Elokuussa 2003 hakattiin metsistämme puuta markkinoille kaikkiaan 4,2 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli neljä prosenttia edellisvuotista pienempi ja yhden prosentin keskimääräistä* suurempi.

Yksityismetsistä hakattiin kaikkiaan 3,4 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta. Määrä oli noin 200 000 kuutiometriä eli kuusi prosenttia edellisvuotista pienempi ja täsmälleen saman suuruinen kuin elokuun hakkuumäärä yksityismetsistä keskimäärin. Pystykauppojen puumäärä supistui viime elokuusta 4 prosenttia ja hankintakauppojen puumäärä 17 prosenttia.

Sekä Metsähallitus että metsäyhtiöt ovat lisänneet hakkuita metsissään. Metsähallituksen hakkuumäärä, 445 000 kuutiometriä, oli kuusi prosenttia edellisvuotista ja liki kolmanneksen keskimääräistä suurempi. Metsäteollisuusyhtiöt hakkasivat metsistään 345 000 kuutiota puuta, mikä oli 7 prosenttia edellisvuotista enemmän ja 14 prosenttia keskimääräistä vähemmän.

Elokuun lopussa metsätyövoiman määrä oli 4 800 henkilöä. Puunkorjuussa työskenteli 4 200 henkilöä ja 1 280 hakkuukonetta.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan elokuiden keskiarvoa vuosina 1993–2002.

Kuvat 1,2  ja 3
Kuva 4 ja 5

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/