Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 690, 28.8.2003

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, heinäkuu 2003

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Puuta hakattiin heinäkuussa viime vuoden tahtiin

Heinäkuussa 2003 hakattiin metsistämme puuta markkinoille kaik- kiaan 2,2 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on yhden prosentin edellisvuotista ja kuusi prosenttia keskimääräistä* suurempi.

Yksityismetsistä hakattiin puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä, josta pystykauppojen puuta oli 1,5 miljoonaa kuutiometriä. Pystykaupoista hakattu puumäärä oli saman suuruinen kuin vuotta aikaisemmin ja yhden prosentin keskimääräistä pienempi. Hankintapuun määrä pieneni edellisvuodesta kahdeksan prosenttia, mutta oli kuitenkin noin neljänneksen keskimääräistä suurempi.

Metsäteollisuusyhtiöiden omista metsistä hakattiin puuta aiempaa runsaammin. Yhtiöiden metsistä korjattiin runsaat 280 000 kuutiometriä raakapuuta. Määrä oli 29 prosenttia viimevuotista ja 12 prosenttia keskimääräistä suurempi. Metsähallitus hakkasi valtionmetsien puuta kaikkiaan vajaat 230 000 kuutiometriä, mikä oli 14 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Usean vuoden keskiarvoon verrattuna hakkuumäärä oli kuitenkin peräti 38 prosenttia suurempi.

Heinäkuun hakkuista oli tukkipuuta 1,1 ja kuitupuuta 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä oli hieman edellisvuotista pienempi ja kuitupuun määrä puolestaan kaksi prosenttia edellisvuotista suurempi.

Kuluvan vuoden hakkuista on kertynyt puuta jonkin verran viimevuotista enemmän. Tammi–heinäkuussa markkinahakkuita oli tehty kaikkiaan 30 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on kolme prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavan ajanjakson hakkuumäärä.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan heinäkuiden keskiarvoa vuosina 1993–2002.

Kuvat 1,2,3,4 ja 5

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/