Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 687, 12.8.2003

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, kesäkuu 2003

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Hakkuissa ennätystahti kesäkuussa

Kesäkuussa 2003 hakattiin markkinapuuta metsistämme kaikkiaan 3,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli neljänneksen edellisvuotista ja kolmanneksen keskimääräistä* suurempi. Kesäkuussa tehtiin myös tilastointikuukauden uusi hakkuuennätys.

Puuta hakattiin vilkkaasti kaikkien omistajaryhmien metsissä. Yksityismetsistä kertyi puuta 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli 22 prosenttia edellisvuotista ja 31 prosenttia keskimääräistä suurempi. Pystykauppojen puuta kertyi 1,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli noin neljänneksen keskimääräistä enemmän. Hankintapuun määrä oli 45 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Metsäteollisuusyhtiöiden omistamissa metsissä hakkuutahti jatkui vilkkaana. Yhtiöt korjasivat omista metsistään yhteensä noin 450 000 kuutiometriä raakapuuta. Määrä oli 52 prosenttia edellisvuotista ja 35 prosenttia keskimääräistä suurempi. Metsähallituksen metsien hakkuumäärä oli runsaat 300 000 kuutiometriä, mikä oli 16 prosenttia edellisvuotista ja 35 prosenttia keskimääräistä enemmän.

Kesäkuun hakkuista oli tukkipuuta 1,6 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kolmanneksen edellisvuotista suurempi. Suhteellisesti eniten, 39 prosenttia, kasvoi mäntytukkien hakkuumäärä. Kuitupuun määrä lisääntyi edellisvuodesta 18 prosentilla 1,7 miljoonaan kuutiometriin.

Kesäkuun lopussa päättyneen hakkuuvuoden 2002/2003 (heinäkuu 2002–kesäkuu 2003) aikana hakattiin markkinapuuta kaikkiaan 55,4 miljoonaa kuutiometriä**. Määrä oli kuusi prosenttia edellisen hakkuuvuoden kertymää suurempi.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan kesäkuiden keskiarvoa vuosina 1993–2002.

** Ennakkoarvio.

Kuvat 1,2 ja 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/