Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 681, 24.6.2003

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, toukokuu 2003

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Toukokuun hakkuut neljänneksen edellisvuotista suuremmat

Toukokuussa 2003 hakattiin metsistämme puuta markkinoille kaikkiaan 3,6 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli peräti 24 prosenttia edellisvuotista ja 21 prosenttia keskimääräistä* suurempi. Edeltävän kymmenvuotisjakson toukokuissa on tätä ahkerammin hakattu vain vuonna 2000.

Hakkuumäärät kasvoivat kaikkien omistajaryhmien metsissä. Yksityismetsistä hakattiin raakapuuta kaikkiaan 2,9 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 23 prosenttia sekä edellisvuotista että keskimääräistä suurempi. Pystykauppojen puumäärä lisääntyi edellisvuodesta reippaasti eli 41 prosenttia. Hankintapuun määrä puolestaan oli kuusi prosenttia viimevuotista pienempi.

Metsäteollisuusyhtiöt hakkasivat omista metsistään puuta runsaat 400 000 kuutiometriä. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna lisäystä on 34 prosenttia ja keskimääräisiin hakkuisiin verrattuna 18 prosenttia. Metsähallitus kaatoi valtionmetsistä puuta noin 300 000 kuutiometriä, mikä oli viidenneksen keskimääräistä enemmän.

Toukokuun hakkuista oli tukkipuuta 1,7 ja kuitupuuta 1,9 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuissa näkyy sahateollisuuden kova raaka-ainetarve: kuusitukin hakkuumäärä, 0,9 miljoonaa kuutiometriä, oli 38 prosenttia edellisvuotista suurempi. Mäntytukkeja hakattiin 0,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli noin neljänneksen viimevuotista enemmän. Kaikkiaan tukkipuun määrä kasvoi viime vuodesta 31 prosenttia ja kuitupuun 18 prosenttia. Sekä tukkipuuta että kuitupuuta hakattiin viidenneksen keskimääräistä enemmän.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan toukokuiden keskiarvoa vuosina 1993–2002.

Kuvat 1,2 ja 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/