Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 671, 28.4.2003

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, maaliskuu 2003

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Hakkuutahti vilkastui maaliskuussa

Maaliskuussa 2003 hakattiin metsistämme puuta markkinoille 6,1 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kuusi prosenttia edellisvuotista ja viisi prosenttia keskimääräistä* suurempi. Metsähallituksen metsätoimihenkilöiden jo päättyneen lakon vaikutukset tuntuvat edelleen siten, että Metsähallituksen maaliskuun hakkuulukuja ei vielä ole saatavilla. Tästä syystä viimevuotisia tietoja on käytetty kuvaamaan Metsähallituksen toiminnan laajuutta.

Yksityismetsistä hakattiin raakapuuta kaikkiaan 5,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli seitsemän prosenttia edellisvuotista ja neljä prosenttia keskimääräistä suurempi. Pystykauppojen puuta kertyi 4,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 16 prosenttia keskimääräistä enemmän. Hankintapuun määrä jäi puolestaan neljänneksen keskimääräistä pienemmäksi.

Metsäteollisuusyhtiöiden omistamissa metsissä hakkuut jatkuivat vilkkaina  ja puuta korjattiin kaik- kiaan runsaat 230 000 kuutiometriä. Määrä oli noin kolmanneksen keskimääräistä suurempi.

Maaliskuun hakkuista oli tukkipuuta 2,6 ja kuitupuuta 3,5 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärä kasvoi edellisvuodesta kolme prosenttia ja kuitupuun yhdeksän prosenttia.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan maaliskuiden keskiarvoa vuosina 1993–2002.

Kuvat 1,2 ja 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/