Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 667, 8.4.2003

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, helmikuu 2003

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Helmikuun markkinahakkuut 5,3 miljoonaa kuutiometriä

Helmikuussa 2003 hakattiin metsistämme puuta markkinoille 5,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kaksi prosenttia edellisvuotista pienempi ja kuusi prosenttia keskimääräistä* suurempi. Metsähallituksen metsätoimihenkilöiden lakon vuoksi ei Metsähallituksen helmikuun hakkuumääriä ole saatavilla. Tästä syystä viime vuoden helmikuun lukuja on käytetty kuvaamaan Metsähallituksen toiminnan laajuutta.

Yksityismetsistä hakattiin raakapuuta kaikkiaan 4,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kolme prosenttia edellisvuotista pienempi ja viisi prosenttia keskimääräistä suurempi. Pystykaupoista hakattu puumäärä kasvoi viime vuodesta kolme prosenttia ja hankintapuun määrä puolestaan pieneni viidenneksen.

Metsäteollisuusyhtiöt lisäsivät omien metsiensä hakkuita ja puuta kaatui niissä kaikkiaan runsaat 190 000 kuutiometriä. Määrä oli 14 prosenttia edellisvuotista ja peräti 51 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Helmikuun hakkuista oli tukkipuuta 2,4 ja kuitupuuta 2,9 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärä oli kaksi prosenttia ja kuitupuun kymmenen prosenttia keskimääräistä suurempi.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan helmikuiden keskiarvoa vuosina 1993–2002.

Kuvat 1 ja 2


Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/