Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 664, 5.3.2003

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, tammikuu 2003

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Tammikuun hakkuut 12 prosenttia edellisvuotista pienemmät

Tammikuussa 2003 hakattiin markkinapuuta kaikkiaan 4,6 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli 12 prosenttia edellisvuotista ja 8 prosenttia keskimääräistä* pienempi.

Hakkuut vähenivät viime vuoden tammikuuhun verrattuna kaikkien omistajaryhmien metsissä. Yksityismetsistä hakattiin raakapuuta kaikkiaan 4,1 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kymmenen prosenttia sekä edellisvuotista että keskimääräistä pienempi. Pystykauppojen puuta kertyi 3,4 miljoonaa kuutiometriä eli saman verran kuin tammikuussa keskimäärin. Hankintapuun määrä jäi 40 prosenttia keskimääräistä pienemmäksi.

Vaikka hakkuut yhtiöiden ja metsähallituksen metsissä jäivät edellisvuotista pienemmiksi, olivat hakkuumäärät kuitenkin keskimääräistä suurempia. Metsähallituksen valtionmetsistä hakkaama puumäärä, noin 350 000 kuutiometriä, oli neljänneksen keskimääräistä suurempi. Metsäteollisuusyhtiöt puolestaan lisäsivät viidenneksellä keskimääräisiä tammikuun hakkuitaan.

Tammikuussa kertyi tukkipuuta 2,1 ja kuitupuuta 2,4 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä tipahti 16 prosenttia edellisvuotista pienemmäksi. Kuitupuussa vähennys oli kahdeksan prosenttia.

Tammikuun lopussa metsätyövoiman määrä oli 6 600 henkilöä. Hakkuissa työskenteli 4 100 työntekijää ja 1 750 konetta.

*Keskimääräisellä tarkoitetaan tammikuiden keskiarvoa vuosina 1993–2002.

 

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4, 5, 6 ja 7

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/