Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 659, 30.1.2003

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, joulukuu 2002

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Vuoden 2002 hakkuut 54,4 miljoonaa kuutiometriä

Joulukuussa 2002 hakattiin metsistämme  puuta  markkinoille  kaikkiaan 4,9 miljoonaa kuutiometriä. Nyt hakattu määrä oli kuusi prosenttia edellisvuotista suurempi ja samansuuruinen kuin kymmenen edeltävän joulukuun keskiarvo.

Yksityismetsistä korjattiin puuta 4,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli neljä prosenttia keskimääräistä* enemmän. Pystykauppojen puumäärä, 3,5 miljoonaa kuutiometriä, oli 12 prosenttia keskimääräistä suurempi. Hankintakaupoista kertynyt puumäärä jäi puolestaan viidenneksen keskimääräistä pienemmäksi. Metsäteollisuusyhtiöt ja Metsähallitus hakkasivat metsiään keskimääräistä vähemmän.

Vuonna 2002 hakkuutahti vilkastui selvästi vuoden loppua kohti. Kaikkiaan markkinahakkuista kertyi puuta 54,4 miljoonaa kuutiometriä**. Vuoden takaiseen ennakkoarvioon verrattuna määrä kasvoi 1,3 miljoonaa kuutiometriä eli kaksi prosenttia. Kuukausittaiset hakkuumäärät olivat kautta vuoden joko vähintään keskimääräiset tai keskimääräistä suuremmat ja lokakuussa ennätykselliset

Yksityismetsistä hakattiin puuta yhteensä 46,6 miljoonaa kuutiometriä. Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuumäärä oli 3,1 ja Metsähallituksen 4,7 miljoonaa kuutiometriä.

Vuoden 2002 hakkuista oli tukkipuuta 26,2 ja kuitupuuta 28,2 miljoonaa kuutiometriä. Edeltävän kymmenvuotisjakson keskiarvoon verrattuna tukkipuun hakkuumäärä oli 6 ja kuitupuun hakkuumäärä 11 prosenttia suurempi.

Markkinahakkuiden perusteella vuoden 2002 hakkuukertymän ennakoidaan olevan noin 60** ja kokonaispoistuman noin 68** miljoonaa kuutiometriä.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan joulukuiden keskiarvoa vuosina 1992–2001. **Ennakoarvio

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4, 5, 6 ja 7

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/