Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 657, 16.1.2003

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, marraskuu 2002

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Marraskuun hakkuut 12 prosenttia edellisvuotista suuremmat

Marraskuussa 2002 hakattiin markkinapuuta metsistämme 5,5 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli 12 prosenttia edellisvuotista ja 7 prosenttia keskimääräistä* suurempi

Hakkuumäärän kasvu oli peräisin yksityismetsistä hakatusta puusta. Hakkuut metsäyhtiöiden ja Metsähallituksen metsissä sen sijaan vähenivät. Yksityismetsistä hakattiin puuta kaikkiaan 4,8 miljoonaa kuutiometriä. Tästä määrästä 4,1 miljoonaa kuutiometriä kertyi pystykauppojen hakkuista. Pystykauppojen puumäärä oli 19 prosenttia keskimääräistä suurempi ja hankintahakkuiden määrä puolestaan 22 prosenttia keskimääräistä pienempi.

Metsähallitus hakkasi puuta valtionmetsistä noin 450 000 kuutiometriä, mikä oli kuusi prosenttia edellisvuotista ja kymmenen prosenttia keskimääräistä vähemmän. Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuumäärä, runsaat 280 000 kuutiometriä, oli peräti 44 prosenttia edellisvuotista ja 13 prosenttia keskimääräistä pienempi

Marraskuun lopussa metsätyövoiman määrä oli 5 200 henkilöä. Vuotta aikaisemmin työntekijöitä oli 400 vähemmän. Puunkorjuussa työskenteli 4 900 henkilöä. Hakkuukoneita oli töissä 1 400 kappaletta eli 80 konetta enemmän kuin vuosi sitten.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan marraskuiden keskiarvoa vuosina 1992–2001.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4, 5, 6 ja 7

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/