Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 639, 29.8.2002

Metsäteollisuuden puuvarastot, 30.6.2002

Toimittajat: Martti Aarne

Hakatun puun varastot 8,9 miljoonaa kuutiometriä kesäkuussa

Metsäteollisuudella on nyt puuta varastossa varsin runsaasti. Teollisuuden hakatun puun varastot, massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, nousivat kesäkuun lopussa 8,9 miljoonaan kuutiometriin. Puuvarastot kasvoivat sekä vuoden-vaihteeseen että edelliskesään verrattuna. Kesäkuussa 2001 puuta oli varastoissa 7,8 miljoonaa kuutiometriä ja vuoden lopussa 8,6 miljoonaa kuutiometriä.

Kuitupuuta oli kesäkuussa hakatun puun varastoissa 6,3 ja tukkipuuta 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Etenkin havutukin ja kuusikuitupuun kesävarastot olivat tavanomaista korkeammalla tasolla. Koivukuidun varastot ovat hieman alentuneet sekä viime kesään että vuodenvaihteeseen verrattuna. Varastojen kehitystä selittää mm. tuonnin rakennemuutos. Koivun tuonti on tänä vuonna vähentynyt noin viidenneksellä vuoteen 2001 verrattuna. Mäntyä tuotiin tammi–toukokuussa 34 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Kuusen tuonti kasvoi 17 prosenttia.

Metsäteollisuuden varastotilasto ei ole kattava. Se sisältää tiedot vain valmiin puutavaran varastoista, jotka ovat vain murto-osa puun kokonaisvarastoista. Metsäteollisuuden pysty- ja metsävarannot eivät sisälly varastotilaston lukuihin. Tuontipuu on luvuissa mukana

Kuvat 1 ja 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/