Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 611, 6.2.2002

Metsäteollisuuden puuvarastot, 31.12.2001

Toimittajat: Martti Aarne

Hakatun puun varastot 8,6 miljoonaa kuutiometriä

Metsäteollisuuden hakatun puun varastot, massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, olivat joulukuun lopussa 8,6 miljoonaa kuutiometriä. Hakatun puun varastot kasvoivat sekä edelliseen kesään että edelliseen vuoden vaihteeseen verrattuna. Kesäkuussa 2001 puuta oli varastoissa 7,8 miljoonaa kuutiometriä. Vuoden 2000 lopussa puuvarastot supistuivat ennätyksellisen alas eli 6,4 miljoonaan kuutiometriin.

Tukkipuuta oli vuoden 2001 lopussa varastoissa 1,7 miljoonaa kuutiometriä eli sama määrä kuin vuotta aikaisemmin. Hakatun kuitupuun varastot nousivat 5,5 miljoonaan kuutiometriin eli noin 2 miljoonaa kuutiometriä suuremmiksi kuin vuotta aiemmin. Kuitupuuvarastojen kasvua selittävät muun muassa lokakuun myrskypuiden korjuu, kuitupuun tuonnin lisääntyminen ja selluteollisuuden tuotannonrajoitukset loppuvuodesta.

Metsäteollisuuden varastotilasto ei ole kattava. Se sisältää tietoja vain valmiin puutavaran varastoista, jotka ovat vain murto-osa puun kokonaisvarastoista. Metsäteollisuuden pysty- ja metsävarannot eivät sisälly varastotilaston lukuihin. Tuontipuu on luvuissa mukana.

Indeksi

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/