Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 653, 10.12.2002

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2002

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Puun tuonti jatkui syyskuussa edellisen vuoden tahtiin

Raakapuu

Suomeen tuotiin syyskuussa puuta 1,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli erittäin suuri, vaikka Venäjän autokuljetusten painorajoitukset tiukkenivat elokuun loppupuolella ja hankaloittivat puun tuontia suomalaisilla kuorma-autoilla. Toisaalta tuontipuusta kuljetetaan autoilla vain runsas neljäsosa ja venäläiset kuljetusyritykset hoitivat jo syyskuussa suuren osan puurahdeista. Tammi–syyskuun tuontimäärä nousi edellisen vuoden tapaan lähes 12 miljoonaan kuutiometriin (kuvat 1 ja 2).

Koivukuitupuun keskimääräinen tuontihinta oli vuoden kolmannella neljänneksellä yli neljä euroa kuutiometriltä, eli 15 prosenttia korkeampi kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Muiden puutavaralajien keskimääräiset tuontihinnat muuttuivat enimmillään noin euron kuutiometriä kohti.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin syys- kuussa maastamme 1,0 miljardin euron arvosta. Tammi–syyskuun viennin arvo kohosi 9,1 miljardiin euroon, mikä jäi neljä prosenttia pienemmäksi kuin edellisvuonna.

Puutuoteteollisuuden vientimäärät nousivat syyskuussa totutulla tavalla muita kuukausia hiljaisempien heinä- ja elokuun jälkeen. Myös tärkeimpien tuoteryhmien keskimääräiset vientihinnat nousivat hieman, joten puutuoteteollisuuden viennin arvo nousi neljäsosan elokuuhun verrattuna. Tammi–syyskuun kumulatiivinen viennin arvo oli prosentin korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Massa- ja paperiteollisuuden vastaavan ajanjakson viennin arvo oli viisi prosenttia jäljessä edellisvuodesta.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen tammi–syyskuussa 0,8 miljardin euron arvosta.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/