Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 648, 22.11.2002

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2002

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia jäljessä viime vuodesta

Raakapuu

Suomeen tuotiin elokuussa puuta 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli samaa suuruusluokkaa kuin touko- ja heinäkuussa. Tammi–elokuun tuontimäärä nousi 10,5 miljoonaan kuutiometriin, joten tuonti jatkui edellisen vuoden tahdissa (kuvat 1 ja 2).

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tuodusta puusta oli havukuitupuuta ja havutukkia yhteensä 52 ja koivua 37 prosenttia. Kesällä koivun tuonti kuitenkin kasvoi ja etenkin kuusen tuonti väheni. Elokuussa tuodusta puusta oli koivua jo 47 prosenttia.

Tammi–elokuussa puun vienti kohosi 0,55 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli yhtä paljon kuin vuotta aikaisemmin.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli elokuussa 1,0 miljardia euroa. Tammi–elokuun viennin arvo, 8,1 miljardia euroa, jäi kuitenkin alkuvuoden hiljaisemman vientitahdin vuoksi viisi prosenttia edellisvuotista pienemmäksi.

Massan, paperin ja kartongin vientimäärät nousivat elokuussa normaalin kausivaihtelun mukaisesti. Paperin keskimääräinen vientihinta laski vielä, mutta massan vientihinta nousi neljä prosenttia heinäkuuhun verrattuna. Tammi–elokuussa massan vientimäärä oli edellisvuoteen verrattuna lähes kolmasosan suurempi, paperin ja kartongin vientimäärät samaa suuruusluokkaa. Massan keskimääräinen vientihinta jäi kuitenkin 22, paperin 8 ja kartongin 5 prosenttia pienemmäksi kuin vuotta aikeisemmin.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/