Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 644, 9.10.2002

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2002

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Puun tuonti viime vuoden ennätysvauhdissa

Raakapuu

Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Tammi-heinäkuun tuontimäärä kasvoi 9,2 miljoonaan kuutiometriin, joten tuonti jatkui edellisen ennätysvuoden tahdissa.

Koivukuitupuun tuonti ylitti heinäkuussa ensimmäistä kertaa tänä vuonna 0,5 miljoonaa kuutiometriä kuukaudessa ja sen osuus tuodusta puusta kohosi 41 prosenttiin. Koivun osuus tuontipuusta (45 %) oli kuitenkin lähes 10 prosenttiyksikköä pienempi kuin viime vuoden heinäkuussa. Tammi–heinäkuussa koivua tuotiin viidesosa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Puuta vietiin tammi–heinäkuussa puoli miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin heinäkuussa kesäkuun tapaan hieman alle miljardin euron arvosta. Viennin arvo oli samaa suuruusluokkaa kuin viime vuoden heinäkuussa. Koko alkuvuoden vienti jäi viisi prosenttia pienemmäksi kuin vuotta aikaisemmin.

Paperin ja kartongin vientihinnat laskivat edelleen heinäkuussa, mutta niiden vientimäärät ja viennin arvo kasvoivat selvästi kesäkuun notkahduksen jälkeen. Sahatavaran vienti hiljeni kesäkuuhun verrattuna neljäsosan. Tammi–heinäkuussa sahatavaran keskimääräinen vientihinta oli samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin, mutta paperin hinta laski 8 ja kartongin 5 prosenttia. Vastaavat vientimäärät säilyivät viime vuoden tasolla.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/