Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 641, 6.9.2002

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2002

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Paperin vienti notkahti vuoden alkupuoliskolla

Raaka- ja jätepuu

Maahamme tuotiin tammi–kesäkuussa puuta 7,9 miljoonaa kuutiometriä, joten puun tuonti jatkui edellisen ennätysvuoden tahtiin.

Sekä mäntyä että kuusta tuotiin alkuvuoden aikana yli 0,3 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Havupuun osuus tuodusta puusta jatkoi kasvuaan ja nousi jo lähes puoleen. Vastaavasti koivun tuontimäärä pieneni melkein 0,8 miljoonaa kuutiometriä ja sen osuus tuonnista laski 37 prosenttiin. Koivukuitupuuta tuotiin tammi–kesäkuussa kuitenkin 2,5 miljoonaa kuutiometriä, joten se säilyi edelleen tuonnin tärkeimpänä puutavaralajina. Koivukuitupuun tuontimäärä lähestyy maamme metsistä hakatun koivukuitupuun määrää. Hakkeen osuus tuontipuusta säilyi ennallaan 9 prosentissa.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin tammi–kesäkuun aikana metsäteollisuustuotteita 6,1 miljardin euron arvosta. Se oli viisi prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Puutuoteteollisuuden alkuvuoden viennin arvo ja tärkeimpien tuotteiden vientihinnat säilyivät viime vuoden tasolla. Massan vientimäärä kasvoi kaksi viidesosaa. Vastaava viennin arvo suureni kuitenkin ainoastaan kaksi prosenttia, koska massan keskimääräinen vientihinta putosi peräti 28 prosenttia. Papereiden vientihinta jäi edellisvuoden alkupuoliskon tasosta 7 prosenttia ja kartonkien 4 prosenttia. Kun myös vientimäärät pienenivät samalla hieman, paperiviennin arvo laski edellisvuodesta peräti 9 prosenttia ja kartonkiviennin 5 prosenttia.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen tammi–kesäkuussa 0,5 miljardin euron arvosta.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/