Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 635, 12.8.2002

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2002

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi hieman toukokuussa

Raaka- ja jätepuu

Suomeen tuotiin toukokuussa puuta 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Tuontimäärä pieneni huhtikuuhun verrattuna 14 prosenttia, mutta tammi–toukokuun yhteenlaskettu tuonti säilyi edellisen vuoden tasolla (kuvat 1 ja 2).

Kaikkien havupuutavaralajien tuontimäärät pienenivät, joten havupuuta tuotiin neljäsosa vähemmän kuin huhtikuussa. Kuusitukin keskimääräinen kuutiohinta rajalla laski viidellä prosentilla 43 euroon. Muiden havupuutavaralajien tuontihinnat muuttuivat vähemmän. Koivu-kuitupuun tuontimäärä pieneni 7 ja keskimääräinen tuontihinta 13 prosenttia. Koivutukkia tuotiin yli neljäsosa enemmän kuin huhtikuussa.

Puuta vietiin tammi–toukokuussa 0,3 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin toukokuussa metsäteollisuustuotteita 1,1 miljardin euron arvosta. Se oli neljä prosenttia enemmän kuin huhtikuussa. Tammi–toukokuun kumulatiivinen viennin arvo kasvoi 5,2 miljardiin euroon, mikä jäi viisi prosenttia pienemmäksi kuin vuotta aikaisemmin.

Tärkeimpien metsäteollisuustuotteiden keskimääräiset vientihinnat pysyivät huhtikuun tasolla. Vientimäärät kasvoivat massoja lukuunottamatta hieman (kuva 3). Tammi–toukokuun keskimääräiset vientihinnat jäivät lähes kaikissa tavaralajiryhmissä vuotta aikaisemman tason alapuolelle. Paperin kes-kimääräinen vientihinta pieneni seitsemän ja massan jopa 30 prosenttia.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen tammi–toukokuussa 0,44 miljardin euron arvosta.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/