Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 633, 8.7.2002

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, huhtikuu 2002

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Puun tuonti jatkui kiivaana huhtikuussa

Raaka- ja jätepuu

Puuta tuotiin Suomeen huhtikuussa 1,4 miljoonaa kuutiometriä. Tammi–huhtikuun tuontimäärä kasvoi 5,4 miljoonaan kuutioon, mikä oli kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin (kuvat 1 ja 2).

Alkuvuoden aikana tuotiin mäntyä 40 ja kuusta 23 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koivun tuonti sitävastoin väheni viidesosan. Tukki- ja kuitupuun tammi– huhtikuun keskimääräiset yksikköhinnat olivat puulajista riippumatta samalla tasolla. Koivu- ja kuusitukki maksoivat rajalla keskimäärin 44 ja kuitupuu 29 euroa kuutiolta. Vastaavien mäntypuutavaralajien hinnat olivat 42 ja 28 euroa.

Puuta vietiin alkuvuoden aikana 0,25 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuustuotteet

Maastamme vietiin huhtikuussa metsäteollisuustuotteita 1,1 miljardin euron arvosta. Tammi–huhtikuun kumulatiivinen viennin arvo oli 4,1 miljardia euroa, mikä jäi kuusi prosenttia pienemmäksi kuin edellisenä vuonna.

Tärkeimpien massa- ja paperi-teollisuustuotteiden keskimääräiset vientihinnat pysyivät huhtikuussa edellisen kuukauden tasolla, mutta vientimäärät kohosivat hieman. Myös puutuoteteollisuuden vientihintojen ja -määrien muutokset olivat vähäisiä (kuva 3). Viilujen keskimääräinen vientimäärä kuitenkin kasvoi 9 ja vientihinta laski 18 prosenttia maaliskuuhun verrattuna.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen tammi–huhtikuussa 0,34 miljardin euron arvosta.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/