Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 627, 11.6.2002

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2002

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Havupuun osuus tuonnista kasvamassa

Raaka- ja jätepuu

Suomeen tuotiin maaliskuussa puuta 1,5 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kuukausitasolla erittäin korkea ja vuoden takaisella ennätystasolla (kuva 1).

Puun tuonti ylsi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 4,0 miljoonaan kuutiometriin, kasvua edellisvuodesta oli 7 prosenttia. Havupuun osuus tuonnista kohosi kymmenen prosenttiyksikköä 52 prosenttiin. Koivun osuus tuonnista pieneni 37 prosenttiin (1,5 milj. m³). Tuodusta koivusta 85 prosenttia oli kuitupuuta, joten koivukuitupuu on edel- leen merkittävin tuontipuutavaralaji. Tuodusta havupuusta pääosa oli sen sijaan tukkia.

Puuta vietiin tammi–maaliskuussa 0,18 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin maaliskuussa Suomesta 1,1 miljardin euron arvosta. Ensimmäisen vuosineljänneksen vienti supistui viime vuodesta 10 prosenttia 3,0 miljardiin euroon (kuva 2).

Alkuvuoden vientimäärät pienenivät hieman edellisvuodesta lähes kaikissa tärkeimmissä tuoteryhmissä. Massan vienti kasvoi kuitenkin kolmasosan viime vuodesta. Viilun ja lastulevyn keskimääräiset vientihinnat kohosivat kymmenen prosenttia. Massan hinta jäi kuitenkin kolmasosan ja paperin sekä kartongin 6–7 prosenttia viime vuoden alun tasosta. (kuva 3)

Suomeen tuotiin tammi–maaliskuussa metsäteollisuustuotteita 0,25 miljardin euron arvosta.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/